Disclaimer

Disclaimer voor Stoerenrobuustwonen.nl
Stoer en Robuust Wonen (Kamer van Koophandel: 69603758), verleent je hierbij toegang tot de website www.stoerenrobuustwonen.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.
Stoer en robuust wonen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stoer en robuust wonen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stoer en robuust wonen.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stoer en robuust wonen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stoer en robuust wonen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stoer en robuust wonen.
De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.